System eCall najpóźniej za trzy lata

Zaczęty przez tmen, 11.05.2014, 22:08:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

tmen

Infrastruktura niezbędna do obsługi ogólnoeuropejskiego systemu automatycznego powiadamiania o niebezpiecznych wydarzeniach drogowych, tzw. eCall ma obowiązkowo działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej nie później niż do 1 października 2017 roku.
Co najmniej pół roku wcześniej wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące homologacji na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall. Techniczne wymagania dla urządzeń eCall przeznaczonych do montowania we wszystkich nowych samochodach osobowych oraz lekkich pojazdach dostawczych zostaną ustalone niedługo.
Według przewidywań, że ogólnoeuropejski system eCall skróci o 40 proc. czas reakcji na zgłoszenie wypadku w obszarach miejskich oraz o 50 proc. w obszarach wiejskich, zmniejszając liczbę poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. System eCall przyczyni się również do zmniejszenia zatorów na drogach oraz zapobiegnie wtórnym zdarzeniom drogowym, do których może dojść w wyniku niezabezpieczenia miejsc wypadków.Jeżeli pojazd wyposażony w urządzenie eCall będzie uczestniczyć w wypadku drogowym na terenie Europy, system automatycznie połączy się z najbliższym centrum powiadamiania ratunkowego pod numerem 112 przy wykorzystaniu publicznej sieci łączności bezprzewodowej. Jednocześnie przekaże dane dotyczące czasu i dokładnego miejsca wypadku, kierunku jazdy, numeru identyfikacyjnego pojazdu oraz rodzaju jego napędu.
Zgłoszenia alarmowe będą obsługiwane bez pobierania jakichkolwiek opłat przez organ państwowy lub prywatną organizację, której to zadanie zostanie powierzone przez państwo członkowskie. Kraje unijne będą miały swobodę w decydowaniu o organizacji działania swoich służb ratunkowych. Ponieważ niektóre połączenia w ramach eCall mogą dotyczyć wsparcia technicznego, kraje UE będą mogły zadecydować o zastosowaniu systemu filtrującego, który zapewni obsługiwanie przez infrastrukturę eCall wyłącznie zgłoszeń ratunkowych.
Przed uruchomieniem nowego systemu zostanie przeprowadzona przy wsparciu Komisji Europejskiej kampania informacyjna mająca na celu objaśnienie obywatelom zasad używania systemu, sposobów unikania fałszywych zgłoszeń oraz sposobu, w jaki chronione są przekazywane dane.